تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 14 بهمن ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۶۱-۱۹ بهمن ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۶ بهمن ۱۳۹۶