تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

 آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 1 بهمن ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۶۱-۱۸ بهمن ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۵ بهمن ۱۳۹۷