محورهای کنفرانس

 کارآفرینی:

مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی.

کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی .

کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.

کارآفرینی از دیدگاه اسلام و قرآن.

کارآفرینی سبز.

کارآفرینی در شرایط تحریم.

کارآفرینی نظامی

مباحث مدیریتی مرتبط

و

 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری:

مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.

کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.

کسب و کارهای (شرکت های  دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.

و


 مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای  کوچک و متوسط دانش بنیان:

مبانی نظری و تجربی در مورد کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان.

تولید، بازارهای مالی، نوآوری و خلاقیت، مسائل حقوقی، مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط.

خوشه های کسب وکار.

کسب و کار سبز.

مباحث مدیریتی سازمانها و شرکتها

و


 ارتباط بین دانشگاه و صنعت :

مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.

انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .

مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .

و


 دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین) :

مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.

نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه.

کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین   تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.

دانشگاهها، دانشکده ها، گروه ها، و رشته های نسلهای جدید.

برنامه ها و نظامهای آموزشی کار آفرینانه در دانشگاهها.

مدلها / چهارچوبها / الگوهای ارتباط بین دانشگاه های و صنعت (جامعه .

انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه .

مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .

و . . .

 

تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:

خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.

فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش (مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

خوشه های کسب و کارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

و

 

ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی:

مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.

کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ادبیات، زبان، معارف اسلامی، الهیات، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و… .

کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، بیوشیمی، و … .

کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم کشاورزی (زراعت، باغبانی، خاک شناسی، فضای سبز، علوم دامی و  .

کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم فنی و مهندسی (برق، عمران، مکانیک، صنایع و …. .

کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف هنری (معماری، شهرسازی، جهانگردی، مرمت و باستان شناسی، طراحی صنعتی، نقاشی، گرافیک، طراحی پوشاک و دوخت، سینما، کارگردانی، تئاتر، بازیگری، فیلم نامه نویسی، صنایع دستی، پژوهش هنر، روابط عمومی، …. .

کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف پزشکی (پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، دندان پزشکی، … .

کارآفرینی در رشته های دفاعی و نظامی.

و

دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس: