اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: دکتر حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران(سطح پژوهشگری : پژوهشگر فرابرجسته)

 
دبیرعلمی کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان (سطح پژوهشگری : پژوهشگر فرابرجسته)

 

 دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

سرکار خانم دکتر فهیمه خواجه نبی

دکتر پدرام داودی

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

دکتر حسین طالب نژاد

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر محمد تقی پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر باقر باقریان کاسگری عضو هیئت دانشگاه پیام نور

دکتر آرمان احمدی زاد - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکتر میترا چراغی - عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

دکتر مرضیه یاری زنگنه - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی - دانشجوی دکتری مدیرت بازرگانی دانشگاه علامه (سطح پژوهشگری : پژوهشگر)

جعفر بهادری خسروشاهی - دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه مدنی آذربایجان (سطح پژوهشگری : پژوهشگر فرابرجسته)

       دکتر مهدی نبی پور افروزی - دانشگاه پارسا (سطح پژوهشگری : پژوهشگر)

       دکتر رسول رنجبریان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شاهین دژ(سطح پژوهشگری : پژوهشگر)

       عبدالباسط مرادزاده- عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

       دکتر محمدحسین فروزانفر - عضو هیئت علمی دانشگاه آموزش عالی بم

       سید علی بنی هاشمی- عضو هیئت دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع (سطح پژوهشگری : پژوهشگر)

       دکتر رسول یاراحمدی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

       دکتر میثم مهری چروده- دانشگاه آزاد کرج

       دکتر محمد طباطبایی نسب - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

       دکتر غلامرضا خوش فر - عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

       دکتر حسن عاشقی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

       دکتر رضا دهقان - معاون اجرایی دانشکده طب ایرانی و مشاور علمی ریاست مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی

       پروفسور مهدی ایران نژاد پاریزی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

       پروفسور حسین درگاهی -  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

       دکتر حسین رضایی زاده -  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی

       دکتر حمیده رشادت جو - دانشیار مدیریت آموزش عالی و مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

       دکتر پروانه گلرد - دانشیار و مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

       پروفسور وظیفه دوست - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

       پروفسور محمدرضا منظم - استاد و مدیر توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

       دکتر مهدی دهقانی سلطانی - دانشگاه سمنان

       محمد رضا کریمی - دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد یزد  (سطح پژوهشگری : پژوهشگر)

       دکتر سید فخرالدین طاهرزاده - دکترای مدیریت بازرگانی

       دکتر وحدت ناظریان - دکتری مهندسی برق و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

       دکتر رضا جعفری هرندی - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

       دکتر فریده شریفی فر - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

       دکتر طیبه ماهروزاده- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

       دکتر هاجر پاکیاری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

 

 در حال بروزرسانی ...

 

 ثبت نام جهت عضویت در کمیته علمی

 

..