محل برگزاری و هزینه ها

"پنجمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان" نمایه شده در پایگاه ISC و CIVILICA  در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

 

 
هزینه های ثبت نام


هزینه ثبت نام هر مقاله              ۲۵۰۰۰۰ تومان

                    هزینه اسکان نویسندگان و اعضای کمیته علمی           رایگان    .....  تصاویر محل اسکان

هزینه حضور نویسندگان                          رایگان

هزینه مقالات دوم، سوم و ...(برای هر مقاله)    ۱۲۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ مقاله در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد دانش و مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی                  رایگان

هزینه شرکت کنندگان آزاد + اسکان             ۱۵۰۰۰۰ تومان