تماس با ما:

دبیرخانه دائمی کنفرانس: مازندران، بابلسر، بلوار شریفی، نبش شریفی ۱۷، مجتمع پارسا، طبقه پنجم، واحد۸

تلفن:  ۴-۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳     فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۱۴۴۶

سامانه پیامکی کنفرانس: ۵۰۰۰۲۰۱۵۳۳۰۷۷۳

ایمیل: cnfen.ir @ gmail.com

 

حامیان و همکاران کنفرانس ها

 

 

 

 

Scroll to top