ارسال مقالات:

قالب مقالات فارسی

قالب مقالات انگلیسی

 

 

پژوهشگران گرامی می توانند از طریق ایمیل زیر اقدام به ارسال مقالات خود نمایند

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

پژوهشگران گرامی بعد از قراردادن  مقاله در قالب مقالات کنفرانس و درج اطلاعات نویسندگان از قبیل شماره تماس و

 

ایمیل و ... از طریق ایمیل بالا اقدام به ارسال نمایند. ارسال مقاله به منزله ثبت نام اولیه نویسندگان می باشد.

 

 

 

 

Scroll to top