محل برگزاری و هزینه های کنفرانس:

چهارمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان با محوریت مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵

 

توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران و شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و با حمایت دانشگاه بوعلی سینا همدان در هتل بین المللی

 

میزبان/شهرستان بابلسر/استان مازندران به همراه فن بازار محصولات و خدمات دانش بنیان و اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانیی برگزار خواهد شد.

 


در نظر گرفتن ۲ شب اقامت رایگان ویژه نویسندگان مقالات و اعضای کمیته علمی(۵ و ۶ اسفند)

 

 

 
 

دریافت فرم ثبت نام و حضور در کنفرانس

قالب مقالات فارسی

قالب مقالات انگلیسی

 

 

Scroll to top