• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

محل برگزاری کنفرانس

محل برگزاری و هزینه های کنفرانس: چهارمین كنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان با محوریت مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵   توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی Read More...

کانال اطلاع رسانی

Read More...

عضویت مجله بین المللی

عضویت مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی در کمیته اخلاقی انتشارات جهان (COPE)   Read More...

Hide Main content block
Scroll to top