تقویم کنفرانس

ارسال اصل مقاله / اعلام نتایج / زمان کنفرانس آخرين مهلت ارسال مقالات: 1 بهمن ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام: ۱۶-۱۸ بهمن ۱۳۹۷ تاريخ برگزاري: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

محورهای کنفرانس

معرفی محورهای کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان با چشم اندازی بر مراکز سه گانه کارآفرینی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان بستر ساز دانشگاههای نسل سوم و چهارم(مهارت محور و اشتغال محور)

سازمان کنفرانس

ارکان / شورای سیاستگذاری / کمیته علمی / محل برگزاری / تاریخهای مهم / عضویت در کمیته علمی / برگزارکنندگان / هزینه های برگزاری / نمایه کننده ها / اهداف برگزاری / شرایط کنفرانس / طریقه ثبت نام